Saturday, 2020-04-04, 10:38 PM

BandaTeam

Our poll
Glasanje
1. Perfektan
2. Dobar
3. Grozan
4. Nije los
5. Los
Ukupno Odgovora: 27
Statistics
Site menu
Log In
Chat Box
200
Help
Search
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • [ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
  Forum » IRC » IRC Komande » OperServ (Za administratore severa)
  OperServ
  NightmareDatum: Monday, 2010-03-22, 4:55 PM | Poruka # 1
  General
  Group: Administratori
  Poruke: 22
  Nagrade: 0
  Reputacija: 32767
  Status: Offline
  Operserv komande

  Global
  Sintaksa: /msg OperServ GLOBAL poruka
  Opis: Slanje poruke svim korisnicima na mreži.
  Primer: /msg OperServ GLOBAL brm

  Stats
  Sintaksa: /msg OperServ STATS
  Opis: Prikazuje broj korisnika i operatera online, maksimalni broj korisnika i uptime za servise.

  Sintaksa: /msg OperServ STATS AKILL
  Opis: Prikazuje dužinu AKILL liste i podrazumevano vreme trajanja (default expiry time).

  Sintaksa: /msg OperServ STATS ALL
  Opis: Prikazuje memorijsko zauzeće servisa. Na većim mrežama ova komanda može "zamrznuti" servise na kratko. Dostupna samo servis adminima.

  Sintaksa: /msg OperServ STATS RESET
  Opis: Trenutni broj korisnika na mreži se postavlja kao novi maksimum.

  Oper
  Sintaksa: /msg OperServ OPER ADD nick
  OPER DEL {nick | lista | redni-broj}
  OPER LIST {maska | lista}
  OPER CLEAR
  Opis: Omogućava servis adminima da dodaju nickove na listu operatera.
  Primer: /msg OperServ OPER ADD Nacelnik
  /msg OperServ OPER DEL Nacelnik

  Admin
  Sintaksa: /msg OperServ ADMIN ADD nick
  ADMIN DEL {nick | lista | redni-broj}
  ADMIN LIST {maska | lista}
  ADMIN CLEAR
  Opis: Omogućava servis root-ovima da dodaju nickove na servis admin listu.
  Primer: /msg OperServ ADMIN ADD Nacelnik
  /msg OperServ ADMIN DEL Nacelnik

  Ignore
  Sintaksa: /msg OperServ IGNORE {ADD|DEL|LIST|CLEAR} vreme nick
  Opis: Omogućava da Servisi ignorišu nick za zadato vreme. Dostupno servis adminima.
  Primer: /msg OperServ IGNORE ADD +20s Nacelnik (Svi servisi ignorišu nick "Nacelnik" narednih 20 sekundi)
  /msg OperServ IGNORE ADD +5m Nacelnik (Svi servisi ignorišu nick "Nacelnik" narednih 5 minuta)
  /msg OperServ IGNORE ADD +2h Nacelnik (Svi servisi ignorišu nick "Nacelnik" naredna 2 sata)
  /msg OperServ IGNORE ADD +30d Nacelnik (Svi servisi ignorišu nick "Nacelnik" narednih 30 dana)
  /msg OperServ IGNORE ADD +0 Nacelnik (Svi servisi ignorišu nick "Nacelnik" doživotno ili do reseta servisa)

  Mode
  Sintaksa: /msg OperServ MODE kanal modovi
  Opis: Izmena modova na kanalu.
  Primer: /msg OperServ MODE #medjed +nt-klm

  UMode
  Sintaksa: /msg OperServ UMODE nick modovi
  Opis: Izmena modova korisnika
  Primer: /msg OperServ UMODE Nacelnik +Wp-ix

  OLine
  Sintaksa: /msg OperServ OLINE nick flagovi
  Opis: Postavljanje Oper flagova bilo kom korisniku. Flagovi moraju imati prefiks "+" ili "-". Za skidanje svih flagova staviti samo "-". Dostupno servis adminima.

  ClearModes
  Sintaksa: /msg OperServ CLEARMODES kanal [ALL]
  Opis: Briše sve modove i banove sa zadatog kanala. Ako je zadat parametar ALL brišu se i svi op i voice korisnici.

  Kick
  Sintaksa: /msg OperServ KICK kanal nick razlog
  Opis: Omogućava servis operaterima da izbace korisnika sa kanala. Isti format kao i kod obične kick komande.
  Primer: /msg OperServ KICK #medjed Nacelnik mursh

  AKill
  Sintaksa: /msg OperServ AKILL ADD [+expiry] maska razlog
  AKILL DEL {maska | redni-broj | list}
  AKILL LIST {maska | list}
  AKILL VIEW {maska | list}
  AKILL CLEAR
  Opis: Rad sa AKILL listom. Prilikom povezivanja, ukoliko je host korisnika obuhvaćen Akill maskom, Servisi automatski ubijaju(KILL) njegovu konekciju. U zavisnosti od podešavanja, svim serverima se šalje instrukcija za postavljanje bana (K-Line) za zadatu masku. Razlog za akill je neophodan.
  Primer: /msg OperServ AKILL ADD +30d *@*.sbb.rs Zabranjen pristup. (ban svim SBB korisnicima na 30 dana)

  SGLine
  Sintaksa: /msg OperServ SGLINE ADD [+expiry] maska:razlog
  SGLINE DEL {maska | redni-broj | list}
  SGLINE LIST {maska | list}
  SGLINE VIEW {maska | list}
  SGLINE CLEAR
  Opis: Rad sa SGLine listom. Sprečava se pristup korisnicima čiji je realname obuhvaćen SGLine maskom. Neophodno je navesti razlog. Pošto realname može biti sastavljen iz više reči, između meske i razloga se nalazi dvotačka(:).

  SQLine
  Sintaksa: /msg OperServ SQLINE ADD [+expiry] maska:razlog
  SQLINE DEL {maska | redni-broj | list}
  SQLINE LIST {maska | list}
  SQLINE VIEW {maska | list}
  SQLINE CLEAR
  Opis: Rad sa SQLine listom. Sprečava se pristup korisnicima čiji je nick obuhvaćen SQLine maskom. Neophodno je navesti razlog.

  SZLine
  Sintaksa: /msg OperServ SZLINE ADD [+expiry] maska:razlog
  SZLINE DEL {maska | redni-broj | list}
  SZLINE LIST {maska | list}
  SZLINE VIEW {maska | list}
  SZLINE CLEAR
  Opis: Sprečava se pristup korisnicima čija je ip adresa obuhvaćena SZLine maskom. Neophodno je navesti razlog.

  Set Readonly
  Sintaksa: /msg OperServ SET READONLY {ON | OFF}
  Opis: Read-only mod. Kada je uključen, obični korisnici ne mogu da menjaju podatke u servisima, npr. access liste kanala, podatke o nickovima.. itd. IRCopovi sa odgovarajućim privilegijama mogu menjati AKILL listu, dropovati nickove i kanale. Takve izmene neće biti zapamćene dok se Read-only mod ne isključi, pre nego što se servisi isključe ili restartuju.

  Set Logchan
  Sintaksa: /msg OperServ SET LOGCHAN {ON | OFF}
  Opis: Uključivanje ili isključivanje prikaza logova na kanalu. Svaku akciju koji Servisi upisuju u log fajl, paralelno se prikazuje i na log kanalu. Naziv log kanala je definisan u konfiguracionom fajlu servisa.

  Set Debug
  Sintaksa: /msg OperServ SET DEBUG {ON | OFF | num}
  Opis: Uključivanje ili isključivanje debug moda.

  Set Noexpire
  Sintaksa: /msg OperServ SET NOEXPIRE {ON | OFF}
  Opis: Uključivanje ili isključivanje noexpire opcije. Kada je uključena nickovi, kanali, akillovi i izuzeci(exceptions) biće zamrznuti i neće isteći vremenski(expire) sve dok se opcija ne isključi.

  Set Superadmin
  Sintaksa: /msg OperServ SET SUPERADMIN {ON | OFF}
  Opis: Uključivanje ili isključivanje dodatnih privilegija. Npr. founder status na svim kanalima... Ova opcija nije perzistentna.

  Noop
  Sintaksa: /msg OperServ NOOP SET server
  Opis: Uklanja sve O:Lines na zadatom serveru i killuje sve IrcOpove na njemu.

  Sintaksa: /msg OperServ NOOP REVOKE server
  Opis: Sve uklonjene O:Lines postaju ponovno aktivne na zadatom serveru.

  Jupe
  Sintaksa: /msg OperServ JUPE server [razlog]
  Opis: Daje se nalog Servisima da kreiraju lažni server, čime se pravom serveru sa tim imenom sprečava pristup linku. Jupe server se poništva komandom SQUIT.

  Raw
  Sintaksa: /msg OperServ RAW tekst
  Opis: Slanje teksta direktno serveru gde se nalaze servisi.

  Update
  Sintaksa: /msg OperServ UPDATE
  Opis: Daje nalog servisima da odmah zapišu(update) svoje db fajlove.

  Reload
  Sintaksa: /msg OperServ RELOAD
  Opis: Ponovno učitavanje konfiguracionog fajla servisa. Za neke operacije je neophodan restart Servisa.

  Quit
  Sintaksa: /msg OperServ QUIT
  Opis: Trenutno isključenje Servisa bez čuvanja db fajlova. Ova opcija ne bi trebalo da se koristi.

  Shutdown
  Sintaksa: /msg OperServ SHUTDOWN
  Opis: Upisuju se svi db fajlovi i potom se Servisi isključuju.

  Restart
  Sintaksa: /msg OperServ RESTART
  Opis: Upisuju se svi db fajlovi i restartuju se Servisi.

  KillClones
  Sintaksa: /msg OperServ KILLCLONES nick
  Opis: Uklanja(KILL) sve korisnike sa mreže koji imaju isti host kao i zadati nick. Ova komanda stavlja privremeni AKILL da bi se sprečilo ponovno povezivanje klonova.

  ChanList
  Sintaksa: /msg OperServ CHANLIST [{patern | nick} [SECRET]]
  Opis: Prikazuju se svi kanali na mreži prema zadatom paternu, registrovani ili ne. Ako se zada nick, prikazuju se kanali na kojima se taj nick nalazi. Sa dodatim parametrom SECRET prikazuju se i privatni(+p) i sakriveni kanali(+s) u ova izveštaja.

  UserList
  Sintaksa: /msg OperServ USERLIST [{patern | kanal} [INVISIBLE]]
  Opis: Prikazuju se svi korisnici na mreži prema zadatom paternu, registrovani ili ne. Ako se zada kanal, prikazuju se korisnici na tom kanalu. Sa dodatim parametrom INVISIBLE prikazuju se i nevidljivi korisnici(+i).

  Cache
  Sintaksa: /msg OperServ CACHE DEL hostname
  CACHE LIST patern [QUEUED | ALL]
  Opis: Brisanje i prikaz keširanih hostname-a. Komanda služi za debug.

  Exception
  Sintaksa: /msg OperServ EXCEPTION [+expiry] maska limit razlog
  EXCEPTION DEL {mask | LIST}
  EXCEPTION MOVE broj pozicija
  EXCEPTION LIST {maska | list}
  EXCEPTION VIEW {maska | list}
  Opis: Omogućava se pojedinim hostovima da ostvare više sesija nego što je limit.(Npr. shell ili neki naši manji provajderi koji guraju mnogo korisnika preko iste ip adrese). Kada je ispunjuen session limit, svaki sledeći korisnik sa tog hosta će biti uklonjen(KILL). Exception listom se to ograničenje ukida. Parametar limit je broj veći ili jednak nuli i predstavlja maksimalni broj sesija sa hosta definisanog maskom.

  Session
  Sintaksa: /msg OperServ SESSION LIST broj-sesija
  Opis: Prikazuju se svi hostovi koji imaju više sesija od zadatog broja sesija.

  Sintaksa: /msg OperServ SESSION VIEW host
  Opis: Prikaz detaljnih informacija o određenom hostu i njegovim sesijama.


  Adresa je moja tamo, gde se vrti LOVA samo!
   
  HappyFuneralDatum: Thursday, 2010-04-22, 1:17 PM | Poruka # 2
  General-Major
  Group: Moderatori
  Poruke: 263
  Nagrade: 2
  Reputacija: 1
  Status: Offline
  Ma sta ce kome sve to?
   
  Forum » IRC » IRC Komande » OperServ (Za administratore severa)
  • Page 1 of 1
  • 1
  Search: