OperServ - Forum
Tuesday, 2016-12-06, 6:54 PM
Main Sign Up RSS
Welcome, Gost
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
Page 1 of 11
Forum » IRC » IRC Komande » OperServ (Za administratore severa)
OperServ
NightmareDatum: Monday, 2010-03-22, 4:55 PM | Poruka # 1
General
Group: Administratori
Poruke: 22
Nagrade: 0
Reputacija: 32767
Status: Offline
Operserv komande

Global
Sintaksa: /msg OperServ GLOBAL poruka
Opis: Slanje poruke svim korisnicima na mreži.
Primer: /msg OperServ GLOBAL brm

Stats
Sintaksa: /msg OperServ STATS
Opis: Prikazuje broj korisnika i operatera online, maksimalni broj korisnika i uptime za servise.

Sintaksa: /msg OperServ STATS AKILL
Opis: Prikazuje dužinu AKILL liste i podrazumevano vreme trajanja (default expiry time).

Sintaksa: /msg OperServ STATS ALL
Opis: Prikazuje memorijsko zauzeće servisa. Na većim mrežama ova komanda može "zamrznuti" servise na kratko. Dostupna samo servis adminima.

Sintaksa: /msg OperServ STATS RESET
Opis: Trenutni broj korisnika na mreži se postavlja kao novi maksimum.

Oper
Sintaksa: /msg OperServ OPER ADD nick
OPER DEL {nick | lista | redni-broj}
OPER LIST {maska | lista}
OPER CLEAR
Opis: Omogućava servis adminima da dodaju nickove na listu operatera.
Primer: /msg OperServ OPER ADD Nacelnik
/msg OperServ OPER DEL Nacelnik

Admin
Sintaksa: /msg OperServ ADMIN ADD nick
ADMIN DEL {nick | lista | redni-broj}
ADMIN LIST {maska | lista}
ADMIN CLEAR
Opis: Omogućava servis root-ovima da dodaju nickove na servis admin listu.
Primer: /msg OperServ ADMIN ADD Nacelnik
/msg OperServ ADMIN DEL Nacelnik

Ignore
Sintaksa: /msg OperServ IGNORE {ADD|DEL|LIST|CLEAR} vreme nick
Opis: Omogućava da Servisi ignorišu nick za zadato vreme. Dostupno servis adminima.
Primer: /msg OperServ IGNORE ADD +20s Nacelnik (Svi servisi ignorišu nick "Nacelnik" narednih 20 sekundi)
/msg OperServ IGNORE ADD +5m Nacelnik (Svi servisi ignorišu nick "Nacelnik" narednih 5 minuta)
/msg OperServ IGNORE ADD +2h Nacelnik (Svi servisi ignorišu nick "Nacelnik" naredna 2 sata)
/msg OperServ IGNORE ADD +30d Nacelnik (Svi servisi ignorišu nick "Nacelnik" narednih 30 dana)
/msg OperServ IGNORE ADD +0 Nacelnik (Svi servisi ignorišu nick "Nacelnik" doživotno ili do reseta servisa)

Mode
Sintaksa: /msg OperServ MODE kanal modovi
Opis: Izmena modova na kanalu.
Primer: /msg OperServ MODE #medjed +nt-klm

UMode
Sintaksa: /msg OperServ UMODE nick modovi
Opis: Izmena modova korisnika
Primer: /msg OperServ UMODE Nacelnik +Wp-ix

OLine
Sintaksa: /msg OperServ OLINE nick flagovi
Opis: Postavljanje Oper flagova bilo kom korisniku. Flagovi moraju imati prefiks "+" ili "-". Za skidanje svih flagova staviti samo "-". Dostupno servis adminima.

ClearModes
Sintaksa: /msg OperServ CLEARMODES kanal [ALL]
Opis: Briše sve modove i banove sa zadatog kanala. Ako je zadat parametar ALL brišu se i svi op i voice korisnici.

Kick
Sintaksa: /msg OperServ KICK kanal nick razlog
Opis: Omogućava servis operaterima da izbace korisnika sa kanala. Isti format kao i kod obične kick komande.
Primer: /msg OperServ KICK #medjed Nacelnik mursh

AKill
Sintaksa: /msg OperServ AKILL ADD [+expiry] maska razlog
AKILL DEL {maska | redni-broj | list}
AKILL LIST {maska | list}
AKILL VIEW {maska | list}
AKILL CLEAR
Opis: Rad sa AKILL listom. Prilikom povezivanja, ukoliko je host korisnika obuhvaćen Akill maskom, Servisi automatski ubijaju(KILL) njegovu konekciju. U zavisnosti od podešavanja, svim serverima se šalje instrukcija za postavljanje bana (K-Line) za zadatu masku. Razlog za akill je neophodan.
Primer: /msg OperServ AKILL ADD +30d *@*.sbb.rs Zabranjen pristup. (ban svim SBB korisnicima na 30 dana)

SGLine
Sintaksa: /msg OperServ SGLINE ADD [+expiry] maska:razlog
SGLINE DEL {maska | redni-broj | list}
SGLINE LIST {maska | list}
SGLINE VIEW {maska | list}
SGLINE CLEAR
Opis: Rad sa SGLine listom. Sprečava se pristup korisnicima čiji je realname obuhvaćen SGLine maskom. Neophodno je navesti razlog. Pošto realname može biti sastavljen iz više reči, između meske i razloga se nalazi dvotačka(:).

SQLine
Sintaksa: /msg OperServ SQLINE ADD [+expiry] maska:razlog
SQLINE DEL {maska | redni-broj | list}
SQLINE LIST {maska | list}
SQLINE VIEW {maska | list}
SQLINE CLEAR
Opis: Rad sa SQLine listom. Sprečava se pristup korisnicima čiji je nick obuhvaćen SQLine maskom. Neophodno je navesti razlog.

SZLine
Sintaksa: /msg OperServ SZLINE ADD [+expiry] maska:razlog
SZLINE DEL {maska | redni-broj | list}
SZLINE LIST {maska | list}
SZLINE VIEW {maska | list}
SZLINE CLEAR
Opis: Sprečava se pristup korisnicima čija je ip adresa obuhvaćena SZLine maskom. Neophodno je navesti razlog.

Set Readonly
Sintaksa: /msg OperServ SET READONLY {ON | OFF}
Opis: Read-only mod. Kada je uključen, obični korisnici ne mogu da menjaju podatke u servisima, npr. access liste kanala, podatke o nickovima.. itd. IRCopovi sa odgovarajućim privilegijama mogu menjati AKILL listu, dropovati nickove i kanale. Takve izmene neće biti zapamćene dok se Read-only mod ne isključi, pre nego što se servisi isključe ili restartuju.

Set Logchan
Sintaksa: /msg OperServ SET LOGCHAN {ON | OFF}
Opis: Uključivanje ili isključivanje prikaza logova na kanalu. Svaku akciju koji Servisi upisuju u log fajl, paralelno se prikazuje i na log kanalu. Naziv log kanala je definisan u konfiguracionom fajlu servisa.

Set Debug
Sintaksa: /msg OperServ SET DEBUG {ON | OFF | num}
Opis: Uključivanje ili isključivanje debug moda.

Set Noexpire
Sintaksa: /msg OperServ SET NOEXPIRE {ON | OFF}
Opis: Uključivanje ili isključivanje noexpire opcije. Kada je uključena nickovi, kanali, akillovi i izuzeci(exceptions) biće zamrznuti i neće isteći vremenski(expire) sve dok se opcija ne isključi.

Set Superadmin
Sintaksa: /msg OperServ SET SUPERADMIN {ON | OFF}
Opis: Uključivanje ili isključivanje dodatnih privilegija. Npr. founder status na svim kanalima... Ova opcija nije perzistentna.

Noop
Sintaksa: /msg OperServ NOOP SET server
Opis: Uklanja sve O:Lines na zadatom serveru i killuje sve IrcOpove na njemu.

Sintaksa: /msg OperServ NOOP REVOKE server
Opis: Sve uklonjene O:Lines postaju ponovno aktivne na zadatom serveru.

Jupe
Sintaksa: /msg OperServ JUPE server [razlog]
Opis: Daje se nalog Servisima da kreiraju lažni server, čime se pravom serveru sa tim imenom sprečava pristup linku. Jupe server se poništva komandom SQUIT.

Raw
Sintaksa: /msg OperServ RAW tekst
Opis: Slanje teksta direktno serveru gde se nalaze servisi.

Update
Sintaksa: /msg OperServ UPDATE
Opis: Daje nalog servisima da odmah zapišu(update) svoje db fajlove.

Reload
Sintaksa: /msg OperServ RELOAD
Opis: Ponovno učitavanje konfiguracionog fajla servisa. Za neke operacije je neophodan restart Servisa.

Quit
Sintaksa: /msg OperServ QUIT
Opis: Trenutno isključenje Servisa bez čuvanja db fajlova. Ova opcija ne bi trebalo da se koristi.

Shutdown
Sintaksa: /msg OperServ SHUTDOWN
Opis: Upisuju se svi db fajlovi i potom se Servisi isključuju.

Restart
Sintaksa: /msg OperServ RESTART
Opis: Upisuju se svi db fajlovi i restartuju se Servisi.

KillClones
Sintaksa: /msg OperServ KILLCLONES nick
Opis: Uklanja(KILL) sve korisnike sa mreže koji imaju isti host kao i zadati nick. Ova komanda stavlja privremeni AKILL da bi se sprečilo ponovno povezivanje klonova.

ChanList
Sintaksa: /msg OperServ CHANLIST [{patern | nick} [SECRET]]
Opis: Prikazuju se svi kanali na mreži prema zadatom paternu, registrovani ili ne. Ako se zada nick, prikazuju se kanali na kojima se taj nick nalazi. Sa dodatim parametrom SECRET prikazuju se i privatni(+p) i sakriveni kanali(+s) u ova izveštaja.

UserList
Sintaksa: /msg OperServ USERLIST [{patern | kanal} [INVISIBLE]]
Opis: Prikazuju se svi korisnici na mreži prema zadatom paternu, registrovani ili ne. Ako se zada kanal, prikazuju se korisnici na tom kanalu. Sa dodatim parametrom INVISIBLE prikazuju se i nevidljivi korisnici(+i).

Cache
Sintaksa: /msg OperServ CACHE DEL hostname
CACHE LIST patern [QUEUED | ALL]
Opis: Brisanje i prikaz keširanih hostname-a. Komanda služi za debug.

Exception
Sintaksa: /msg OperServ EXCEPTION [+expiry] maska limit razlog
EXCEPTION DEL {mask | LIST}
EXCEPTION MOVE broj pozicija
EXCEPTION LIST {maska | list}
EXCEPTION VIEW {maska | list}
Opis: Omogućava se pojedinim hostovima da ostvare više sesija nego što je limit.(Npr. shell ili neki naši manji provajderi koji guraju mnogo korisnika preko iste ip adrese). Kada je ispunjuen session limit, svaki sledeći korisnik sa tog hosta će biti uklonjen(KILL). Exception listom se to ograničenje ukida. Parametar limit je broj veći ili jednak nuli i predstavlja maksimalni broj sesija sa hosta definisanog maskom.

Session
Sintaksa: /msg OperServ SESSION LIST broj-sesija
Opis: Prikazuju se svi hostovi koji imaju više sesija od zadatog broja sesija.

Sintaksa: /msg OperServ SESSION VIEW host
Opis: Prikaz detaljnih informacija o određenom hostu i njegovim sesijama.


Adresa je moja tamo, gde se vrti LOVA samo!
 
HappyFuneralDatum: Thursday, 2010-04-22, 1:17 PM | Poruka # 2
General-Major
Group: Moderatori
Poruke: 263
Nagrade: 2
Reputacija: 1
Status: Offline
Ma sta ce kome sve to?
 
Forum » IRC » IRC Komande » OperServ (Za administratore severa)
Page 1 of 11
Search: