ChanServ - Forum
Monday, 2016-12-05, 9:28 AM
Main Sign Up RSS
Welcome, Gost
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
Page 1 of 11
Forum » IRC » IRC Komande » ChanServ
ChanServ
NightmareDatum: Monday, 2010-03-22, 4:54 PM | Poruka # 1
General
Group: Administratori
Poruke: 22
Nagrade: 0
Reputacija: 32767
Status: Offline
Chanserv komande

Registracija
Sintaksa: /msg ChanServ REGISTER kanal lozinka opis
Opis: Registracija kanala.
Primer: /msg ChanServ REGISTER #Beograd sifra123 Dodjite da se druzimo

Identifikacija
Sintaksa: /msg ChanServ IDENTIFY kanal lozinka
Opis: Identifikovanje vlasnika kanala.
Primer: /msg ChanServ IDENTIFY #beograd sifra123

Logout
Sintaksa: /msg ChanServ LOGOUT kanal
Opis: Više niste identifkovani kao vlasnik.

Drop
Sintaksa: /msg ChanServ DROP kanal
Opis: Poništavanje registracije kanala.
Primer: /msg ChanServ DROP #beograd

Set Founder
Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal FOUNDER nick
Opis: Postavljanje vlasnika kanala.
Primer: /msg ChanServ SET #beograd FOUNDER Pera

Set Successor
Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal SUCCESSOR nick
Opis: Postavljanje naslednika kanala. Ako vlasniku kanala prestane registracija nicka, naslednik postaje novi vlasnik(founder).
Primer: /msg ChanServ SET #beograd SUCCESSOR Pera

Set Password
Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal PASSWORD lozinka
Opis: Postavljanje lozinke kanala.

Set Desc
Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal DESC opis
Opis: Postavljanje opisa kanala.

Set URL
Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal URL url
Opis: Postavljanje url adrese.

Set Email
Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal EMAIL email
Opis: Postavljanje email adrese.

Set EntryMsg
Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal ENTRYMSG poruka
Opis: Postavljanje ulazne poruke. Prikazuje se svim korisnicima koji pristupe kanalu.
Primer: /msg ChanServ SET #beograd ENTRYMSG Pozdrav svima!

Set BanType
Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal BANTYPE tip
Opis: Tip banova koji će koristiti servisi. Tip može biti:
0 - *!user@host
1 - *!*user@host
2 - *!*@host
3 - *!*user@*.domen
Primer: /msg ChanServ SET #beograd BANTYPE 2

Set KeepTopic
Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal KEEPTOPIC {ON | OFF}
Opis: Čuva se topic i nakon izlaska svih korisnika sa kanala.

Set TopicLock
Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal TOPICLOCK {ON | OFF}
Opis: Zaključavanje topica. Njegova izmena je moguća samo preko TOPIC komande.

Set Mlock
Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal MLOCK modovi
Opis: Zaključavanje modova. Modovi mogu biti uključeni(+) ili isključeni(-).
Primer: /msg ChanServ SET #beograd MLOCK +nt-iklps (postavljaju se modovi +nt, a skidaju -iklps)
Primer: /msg ChanServ SET #beograd MLOCK +ntk -ps key123 (postavljaju se modovi +ntk, skidaju -ps, key za pristup kanalu postaje "key123")
Primer: /msg ChanServ SET #beograd MLOCK + (Skida zaključavanje sa svih modova na kanalu.)

Set Peace
Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal PEACE {ON | OFF}
Opis: Kada je uključen peace korisnik ne moze da izbaci, banuje ili menja modove korisniku sa višim accessom na tom kanalu preko ChanServ komandi.

Set Private
Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal PRIVATE {ON | OFF}
Opis: Kada je uključena privatnost komanda "/msg ChanServ List" neće prikazivati kanal ni na jednoj listi.

Set Restricted
Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal RESTRICTED {ON | OFF}
Opis: Restriktivan pristup kanalu. Kada je uključen, korisnici sa negativnim accessom biće banovani i izbačeni.
Ako je opcija SECUREOPS uključena, svi korisnici van access liste biće banovani i izbačeni.

Set Secure
Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal SECURE {ON | OFF}
Opis: Kada je uključen secure, samo korisnici sa registrovanim nickovima i identifikovani putem lozinke mogu imati statuse na kanalu, a kontrolisane prema access listi kanala.

Set SecureOps
Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal SECUREOPS {ON | OFF}
Opis: Kada je uključen secureops, korisnici van access liste ne mogu imati status operatera.

Set SecureFounder
Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal SECUREFOUNDER {ON | OFF}
Opis: Kada je uključen secureops, pravi vlasnik kanala može dropovati kanal, menjati lozinku ili naslednika kanala,
ali ne i oni identifikovani preko ChanServ IDENTIFY komande.

Set SignKick
Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal SIGNKICK {ON | LEVEL | OFF}
Opis: Kada je uključen signkick i koristi se KICK komanda, ChanServ će prikazati nick koji je upotrebio komandu.
Ako se postavi level, svim korisnicima sa istim ili većim level-om biće sakrivan nick.

Set XOP
Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal XOP {ON | OFF}
Opis: Kada je uključen XOP prelazi se na AOP/VOP/HOP/SOP komande za statuse, ako je isključen koristi se ACCESS komanda.
Primer: /msg ChanServ SET #beograd XOP ON (koriste se AOP/VOP/HOP/SOP)
Primer: /msg ChanServ SET #beograd XOP OFF (koristi se ACCESS komanda)

Set OpNotice
Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal OPNOTICE {ON | OFF}
Opis: Kada je uključen opnotice, upotrebom ChanServ OP/DEOP komandi šalje se i notice sa nickom koji ih je koristio.

AOP
Sintaksa: /msg ChanServ AOP kanal ADD nick
AOP kanal DEL {nick | broj | interval}
AOP kanal LIST [maska | interval]
AOP kanal CLEAR
Opis: Rad sa Aop listom kanala.
Primer: /msg ChanServ AOP #beograd ADD Pera (Dodaje se nick Pera na Aop listu kanala #beograd)
Primer: /msg ChanServ AOP #beograd DEL Pera (Briše se nick Pera sa Aop liste kanala #beograd)
Primer: /msg ChanServ AOP #beograd LIST (Prikaz cele Aop liste kanala)
Primer: /msg ChanServ AOP #beograd LIST Pe* (Prikaz nickova koji počinju sa "Pe")
Primer: /msg ChanServ AOP #beograd LIST 1-5,11-17 (Prikaz 1. do 5. i 11. do 17. nicka)
Primer: /msg ChanServ AOP #beograd CELAR (Brisanje Aop liste)

HOP
Sintaksa: /msg ChanServ HOP kanal ADD nick
HOP kanal DEL {nick | broj | interval}
HOP kanal LIST [maska | interval]
HOP kanal CLEAR
Opis: Rad sa Hop listom kanala
Primer: Vidi AOP.

SOP
Sintaksa: /msg ChanServ SOP kanal ADD nick
SOP kanal DEL {nick | broj | interval}
SOP kanal LIST [maska | interval]
SOP kanal CLEAR
Opis: Rad sa Sop listom kanala
Primer: Vidi AOP.

VOP
Sintaksa: /msg ChanServ VOP kanal ADD nick
VOP kanal DEL {nick | broj | interval}
VOP kanal LIST [maska | interval]
VOP kanal CLEAR
Opis: Rad sa Vop listom kanala
Primer: Vidi AOP.

Access
Sintaksa: /msg ChanServ ACCESS kanal ADD nick level
ACCESS kanal DEL nick
ACESS kanal LIST
ACCESS kanal CLEAR
Opis: Rad sa access listom kanala, kada je SET XOP OFF.
Primer: /msg ChanServ ACCESS #beograd ADD Pera 5 (Dodaje se nick Pera sa accessom 5)
Primer: /msg ChanServ ACCESS #beograd DEL Pera (Briše se nick Pera)
Primer: /msg ChanServ ACCESS #beograd LIST (Prikazuje se access lista)

Akick
Sintaksa: /msg ChanServ AKICK kanal ADD mask [razlog]
Opis: Dodavanje maske na akick listu.

Sintaksa: /msg ChanServ AKICK kanal STICK mask
Opis: Momentalno banovanje i izbacivanje nickova koje zahvata maska. Ako neko skine ban, ChanServ ponovo postavlja.
Ne može se primeniti na registorvane korisnike.

Sintaksa: /msg ChanServ AKICK kanal UNSTICK mask
Opis: Skidanje STICK maske sa kanala.

Sintaksa: /msg ChanServ AKICK kanal DEL mask
Opis: Brisanje maske sa akick liste.

Sintaksa: /msg ChanServ AKICK kanal LIST [mask]
Opis: Prikaz akick liste.

Sintaksa: /msg ChanServ AKICK kanal VIEW [mask]
Opis: Detaljan prikaz akick liste.

Sintaksa: /msg ChanServ AKICK kanal ENFORCE
Opis: ChanServ izbacuje sa kanala korisnike koji se nalaze na akick listi.

Sintaksa: /msg ChanServ AKICK kanal CLEAR
Opis: Brisanje akick liste.

Levels
Sintaksa: /msg ChanServ LEVELS kanal SET tip level
LEVELS kanal {DIS | DISABLE} tip
LEVELS kanal LIST
LEVELS kanal RESET
Opis: Definiše minimalni access za pristup komandama ChanServ-a.
Primer: /msg ChanServ LEVELS #beograd SET ALIST 10 (samo korisnici sa accessom 10 i većim mogu gledati access listu)

Info
Sintaksa: /msg ChanServ INFO kanal [ALL]
Opis: Prikazuje informacije o kanalu.

Op
Sintaksa: /msg ChanServ OP kanal nick
Opis: Stavljanje op statusa.

DeOp
Sintaksa: /msg ChanServ DEOP kanal nick
Opis: Skidanje op statusa.

HalfOp
Sintaksa: /msg ChanServ HALFOP kanal nick
Opis: Stavljanje halfop statusa.

DeHalfOp
Sintaksa: /msg ChanServ DEHALFOP kanal nick
Opis: Skidanje halfop statusa.

Voice
Sintaksa: /msg ChanServ VOICE kanal nick
Opis: Stavljanje voice statusa.

DeVoice
Sintaksa: /msg ChanServ DEVOICE kanal nick
Opis: Skidanje voice statusa.

Protect
Sintaksa: /msg ChanServ PROTECT kanal nick
Opis: Stavljanje protect statusa.

DeProtect
Sintaksa: /msg ChanServ DEPROTECT kanal nick
Opis: Skidanje protect statusa.

Owner
Sintaksa: /msg ChanServ OWNER [kanal]
Opis: Stavljanje owner statusa.

Deowner
Sintaksa: /msg ChanServ DEOWNER [kanal]
Opis: Skidanje owner statusa.

Invite
Sintaksa: /msg ChanServ INVITE kanal
Opis: Pozivate sebe na neki kanal.

UnBan
Sintaksa: /msg ChanServ UNBAN kanal
Opis: Skidanje bana koji vam je postavljen. Morate imati AOP status ili veći.

Kick
Sintaksa: /msg ChanServ KICK kanal nick razlog
Opis: Izbacivanje korisnika sa kanala.

Ban
Sintaksa: /msg ChanServ BAN kanal nick razlog
Opis: Banovanje korisnika na kanalu.

Topic
Sintaksa: /msg ChanServ TOPIC kanal topic
Opis: Promena topica kanala.

CLEAR
Sintaksa: /msg ChanServ CLEAR kanal MODES
Opis: Brisanje svih modova na kanalu.

Sintaksa: /msg ChanServ CLEAR kanal BANS
Opis: Brisanje svih banova sa kanala.

Sintaksa: /msg ChanServ CLEAR kanal EXCEPTS
Opis: Brisanje svih izuzetaka.

Sintaksa: /msg ChanServ CLEAR kanal OPS
Opis: Skidanje +o statusa svim operaterima na kanalu.

Sintaksa: /msg ChanServ CLEAR kanal VOICES
Opis: Skidanje +v statusa.

Sintaksa: /msg ChanServ CLEAR kanal USERS
Opis: Uklanjanje (kick) svih korisnika sa kanala.

GetKey
Sintaksa: /msg ChanServ GETKEY kanal
Opis: Prikaz ključa za pristup, kada kanal ima mod +k.

SendPass
Sintaksa: /msg ChanServ SENDPASS kanal
Opis: Šalje lozinku kanala na email postavljen komandom SET EMAIL.

Servadmin Pomoć

Servadmin Logout
Sintaksa: /msg ChanServ LOGOUT kanal nick
Opis: Logout korisnika sa kanala.

Servadmin Drop
Sintaksa: /msg ChanServ DROP kanal
Opis: Poništavanje registracije kanala

Servadmin Set NoExpire
Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal NOEXPIRE {ON | OFF}
Opis: Uključivanjem noexpire opcije sprečava se prestanak registracije.

Servadmin List
Sintaksa: /msg ChanServ LIST patern [FORBIDDEN] [SUSPENDED] [NOEXPIRE]
Opis: Prikaz forbidden, suspended i noexpire kanala.

Servadmin Getpass
Sintaksa: /msg ChanServ GETPASS kanal
Opis: Prikaz lozinke kanala.

Servadmin Forbid
Sintaksa: /msg ChanServ FORBID kanal
Opis: Zabrana korišćenja kanala. Kanal je jedino moguće povratiti komandom "/msg ChanServ DROP kanal".

Servadmin Suspend
Sintaksa: /msg ChanServ SUSPEND kanal
Opis: Suspenzija kanala.

Servadmin Unsuspend
Sintaksa: /msg ChanServ UNSUSPEND kanal
Opis: Prestanak suspenzije kanala.

Servadmin Status
Sintaksa: /msg ChanServ STATUS kanal nick
Opis: Prikaz statusa korisnika na kanalu.


Adresa je moja tamo, gde se vrti LOVA samo!
 
Forum » IRC » IRC Komande » ChanServ
Page 1 of 11
Search: