Friday, 2018-05-25, 4:03 AM

BandaTeam

Our poll
Glasanje
1. Perfektan
2. Dobar
3. Grozan
4. Nije los
5. Los
Ukupno Odgovora: 27
Statistics
Site menu
Log In
Chat Box
200
Help
Search
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • [ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
  Forum » IRC » IRC Komande » ChanServ
  ChanServ
  NightmareDatum: Monday, 2010-03-22, 4:54 PM | Poruka # 1
  General
  Group: Administratori
  Poruke: 22
  Nagrade: 0
  Reputacija: 32767
  Status: Offline
  Chanserv komande

  Registracija
  Sintaksa: /msg ChanServ REGISTER kanal lozinka opis
  Opis: Registracija kanala.
  Primer: /msg ChanServ REGISTER #Beograd sifra123 Dodjite da se druzimo

  Identifikacija
  Sintaksa: /msg ChanServ IDENTIFY kanal lozinka
  Opis: Identifikovanje vlasnika kanala.
  Primer: /msg ChanServ IDENTIFY #beograd sifra123

  Logout
  Sintaksa: /msg ChanServ LOGOUT kanal
  Opis: Više niste identifkovani kao vlasnik.

  Drop
  Sintaksa: /msg ChanServ DROP kanal
  Opis: Poništavanje registracije kanala.
  Primer: /msg ChanServ DROP #beograd

  Set Founder
  Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal FOUNDER nick
  Opis: Postavljanje vlasnika kanala.
  Primer: /msg ChanServ SET #beograd FOUNDER Pera

  Set Successor
  Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal SUCCESSOR nick
  Opis: Postavljanje naslednika kanala. Ako vlasniku kanala prestane registracija nicka, naslednik postaje novi vlasnik(founder).
  Primer: /msg ChanServ SET #beograd SUCCESSOR Pera

  Set Password
  Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal PASSWORD lozinka
  Opis: Postavljanje lozinke kanala.

  Set Desc
  Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal DESC opis
  Opis: Postavljanje opisa kanala.

  Set URL
  Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal URL url
  Opis: Postavljanje url adrese.

  Set Email
  Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal EMAIL email
  Opis: Postavljanje email adrese.

  Set EntryMsg
  Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal ENTRYMSG poruka
  Opis: Postavljanje ulazne poruke. Prikazuje se svim korisnicima koji pristupe kanalu.
  Primer: /msg ChanServ SET #beograd ENTRYMSG Pozdrav svima!

  Set BanType
  Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal BANTYPE tip
  Opis: Tip banova koji će koristiti servisi. Tip može biti:
  0 - *!user@host
  1 - *!*user@host
  2 - *!*@host
  3 - *!*user@*.domen
  Primer: /msg ChanServ SET #beograd BANTYPE 2

  Set KeepTopic
  Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal KEEPTOPIC {ON | OFF}
  Opis: Čuva se topic i nakon izlaska svih korisnika sa kanala.

  Set TopicLock
  Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal TOPICLOCK {ON | OFF}
  Opis: Zaključavanje topica. Njegova izmena je moguća samo preko TOPIC komande.

  Set Mlock
  Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal MLOCK modovi
  Opis: Zaključavanje modova. Modovi mogu biti uključeni(+) ili isključeni(-).
  Primer: /msg ChanServ SET #beograd MLOCK +nt-iklps (postavljaju se modovi +nt, a skidaju -iklps)
  Primer: /msg ChanServ SET #beograd MLOCK +ntk -ps key123 (postavljaju se modovi +ntk, skidaju -ps, key za pristup kanalu postaje "key123")
  Primer: /msg ChanServ SET #beograd MLOCK + (Skida zaključavanje sa svih modova na kanalu.)

  Set Peace
  Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal PEACE {ON | OFF}
  Opis: Kada je uključen peace korisnik ne moze da izbaci, banuje ili menja modove korisniku sa višim accessom na tom kanalu preko ChanServ komandi.

  Set Private
  Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal PRIVATE {ON | OFF}
  Opis: Kada je uključena privatnost komanda "/msg ChanServ List" neće prikazivati kanal ni na jednoj listi.

  Set Restricted
  Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal RESTRICTED {ON | OFF}
  Opis: Restriktivan pristup kanalu. Kada je uključen, korisnici sa negativnim accessom biće banovani i izbačeni.
  Ako je opcija SECUREOPS uključena, svi korisnici van access liste biće banovani i izbačeni.

  Set Secure
  Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal SECURE {ON | OFF}
  Opis: Kada je uključen secure, samo korisnici sa registrovanim nickovima i identifikovani putem lozinke mogu imati statuse na kanalu, a kontrolisane prema access listi kanala.

  Set SecureOps
  Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal SECUREOPS {ON | OFF}
  Opis: Kada je uključen secureops, korisnici van access liste ne mogu imati status operatera.

  Set SecureFounder
  Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal SECUREFOUNDER {ON | OFF}
  Opis: Kada je uključen secureops, pravi vlasnik kanala može dropovati kanal, menjati lozinku ili naslednika kanala,
  ali ne i oni identifikovani preko ChanServ IDENTIFY komande.

  Set SignKick
  Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal SIGNKICK {ON | LEVEL | OFF}
  Opis: Kada je uključen signkick i koristi se KICK komanda, ChanServ će prikazati nick koji je upotrebio komandu.
  Ako se postavi level, svim korisnicima sa istim ili većim level-om biće sakrivan nick.

  Set XOP
  Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal XOP {ON | OFF}
  Opis: Kada je uključen XOP prelazi se na AOP/VOP/HOP/SOP komande za statuse, ako je isključen koristi se ACCESS komanda.
  Primer: /msg ChanServ SET #beograd XOP ON (koriste se AOP/VOP/HOP/SOP)
  Primer: /msg ChanServ SET #beograd XOP OFF (koristi se ACCESS komanda)

  Set OpNotice
  Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal OPNOTICE {ON | OFF}
  Opis: Kada je uključen opnotice, upotrebom ChanServ OP/DEOP komandi šalje se i notice sa nickom koji ih je koristio.

  AOP
  Sintaksa: /msg ChanServ AOP kanal ADD nick
  AOP kanal DEL {nick | broj | interval}
  AOP kanal LIST [maska | interval]
  AOP kanal CLEAR
  Opis: Rad sa Aop listom kanala.
  Primer: /msg ChanServ AOP #beograd ADD Pera (Dodaje se nick Pera na Aop listu kanala #beograd)
  Primer: /msg ChanServ AOP #beograd DEL Pera (Briše se nick Pera sa Aop liste kanala #beograd)
  Primer: /msg ChanServ AOP #beograd LIST (Prikaz cele Aop liste kanala)
  Primer: /msg ChanServ AOP #beograd LIST Pe* (Prikaz nickova koji počinju sa "Pe")
  Primer: /msg ChanServ AOP #beograd LIST 1-5,11-17 (Prikaz 1. do 5. i 11. do 17. nicka)
  Primer: /msg ChanServ AOP #beograd CELAR (Brisanje Aop liste)

  HOP
  Sintaksa: /msg ChanServ HOP kanal ADD nick
  HOP kanal DEL {nick | broj | interval}
  HOP kanal LIST [maska | interval]
  HOP kanal CLEAR
  Opis: Rad sa Hop listom kanala
  Primer: Vidi AOP.

  SOP
  Sintaksa: /msg ChanServ SOP kanal ADD nick
  SOP kanal DEL {nick | broj | interval}
  SOP kanal LIST [maska | interval]
  SOP kanal CLEAR
  Opis: Rad sa Sop listom kanala
  Primer: Vidi AOP.

  VOP
  Sintaksa: /msg ChanServ VOP kanal ADD nick
  VOP kanal DEL {nick | broj | interval}
  VOP kanal LIST [maska | interval]
  VOP kanal CLEAR
  Opis: Rad sa Vop listom kanala
  Primer: Vidi AOP.

  Access
  Sintaksa: /msg ChanServ ACCESS kanal ADD nick level
  ACCESS kanal DEL nick
  ACESS kanal LIST
  ACCESS kanal CLEAR
  Opis: Rad sa access listom kanala, kada je SET XOP OFF.
  Primer: /msg ChanServ ACCESS #beograd ADD Pera 5 (Dodaje se nick Pera sa accessom 5)
  Primer: /msg ChanServ ACCESS #beograd DEL Pera (Briše se nick Pera)
  Primer: /msg ChanServ ACCESS #beograd LIST (Prikazuje se access lista)

  Akick
  Sintaksa: /msg ChanServ AKICK kanal ADD mask [razlog]
  Opis: Dodavanje maske na akick listu.

  Sintaksa: /msg ChanServ AKICK kanal STICK mask
  Opis: Momentalno banovanje i izbacivanje nickova koje zahvata maska. Ako neko skine ban, ChanServ ponovo postavlja.
  Ne može se primeniti na registorvane korisnike.

  Sintaksa: /msg ChanServ AKICK kanal UNSTICK mask
  Opis: Skidanje STICK maske sa kanala.

  Sintaksa: /msg ChanServ AKICK kanal DEL mask
  Opis: Brisanje maske sa akick liste.

  Sintaksa: /msg ChanServ AKICK kanal LIST [mask]
  Opis: Prikaz akick liste.

  Sintaksa: /msg ChanServ AKICK kanal VIEW [mask]
  Opis: Detaljan prikaz akick liste.

  Sintaksa: /msg ChanServ AKICK kanal ENFORCE
  Opis: ChanServ izbacuje sa kanala korisnike koji se nalaze na akick listi.

  Sintaksa: /msg ChanServ AKICK kanal CLEAR
  Opis: Brisanje akick liste.

  Levels
  Sintaksa: /msg ChanServ LEVELS kanal SET tip level
  LEVELS kanal {DIS | DISABLE} tip
  LEVELS kanal LIST
  LEVELS kanal RESET
  Opis: Definiše minimalni access za pristup komandama ChanServ-a.
  Primer: /msg ChanServ LEVELS #beograd SET ALIST 10 (samo korisnici sa accessom 10 i većim mogu gledati access listu)

  Info
  Sintaksa: /msg ChanServ INFO kanal [ALL]
  Opis: Prikazuje informacije o kanalu.

  Op
  Sintaksa: /msg ChanServ OP kanal nick
  Opis: Stavljanje op statusa.

  DeOp
  Sintaksa: /msg ChanServ DEOP kanal nick
  Opis: Skidanje op statusa.

  HalfOp
  Sintaksa: /msg ChanServ HALFOP kanal nick
  Opis: Stavljanje halfop statusa.

  DeHalfOp
  Sintaksa: /msg ChanServ DEHALFOP kanal nick
  Opis: Skidanje halfop statusa.

  Voice
  Sintaksa: /msg ChanServ VOICE kanal nick
  Opis: Stavljanje voice statusa.

  DeVoice
  Sintaksa: /msg ChanServ DEVOICE kanal nick
  Opis: Skidanje voice statusa.

  Protect
  Sintaksa: /msg ChanServ PROTECT kanal nick
  Opis: Stavljanje protect statusa.

  DeProtect
  Sintaksa: /msg ChanServ DEPROTECT kanal nick
  Opis: Skidanje protect statusa.

  Owner
  Sintaksa: /msg ChanServ OWNER [kanal]
  Opis: Stavljanje owner statusa.

  Deowner
  Sintaksa: /msg ChanServ DEOWNER [kanal]
  Opis: Skidanje owner statusa.

  Invite
  Sintaksa: /msg ChanServ INVITE kanal
  Opis: Pozivate sebe na neki kanal.

  UnBan
  Sintaksa: /msg ChanServ UNBAN kanal
  Opis: Skidanje bana koji vam je postavljen. Morate imati AOP status ili veći.

  Kick
  Sintaksa: /msg ChanServ KICK kanal nick razlog
  Opis: Izbacivanje korisnika sa kanala.

  Ban
  Sintaksa: /msg ChanServ BAN kanal nick razlog
  Opis: Banovanje korisnika na kanalu.

  Topic
  Sintaksa: /msg ChanServ TOPIC kanal topic
  Opis: Promena topica kanala.

  CLEAR
  Sintaksa: /msg ChanServ CLEAR kanal MODES
  Opis: Brisanje svih modova na kanalu.

  Sintaksa: /msg ChanServ CLEAR kanal BANS
  Opis: Brisanje svih banova sa kanala.

  Sintaksa: /msg ChanServ CLEAR kanal EXCEPTS
  Opis: Brisanje svih izuzetaka.

  Sintaksa: /msg ChanServ CLEAR kanal OPS
  Opis: Skidanje +o statusa svim operaterima na kanalu.

  Sintaksa: /msg ChanServ CLEAR kanal VOICES
  Opis: Skidanje +v statusa.

  Sintaksa: /msg ChanServ CLEAR kanal USERS
  Opis: Uklanjanje (kick) svih korisnika sa kanala.

  GetKey
  Sintaksa: /msg ChanServ GETKEY kanal
  Opis: Prikaz ključa za pristup, kada kanal ima mod +k.

  SendPass
  Sintaksa: /msg ChanServ SENDPASS kanal
  Opis: Šalje lozinku kanala na email postavljen komandom SET EMAIL.

  Servadmin Pomoć

  Servadmin Logout
  Sintaksa: /msg ChanServ LOGOUT kanal nick
  Opis: Logout korisnika sa kanala.

  Servadmin Drop
  Sintaksa: /msg ChanServ DROP kanal
  Opis: Poništavanje registracije kanala

  Servadmin Set NoExpire
  Sintaksa: /msg ChanServ SET kanal NOEXPIRE {ON | OFF}
  Opis: Uključivanjem noexpire opcije sprečava se prestanak registracije.

  Servadmin List
  Sintaksa: /msg ChanServ LIST patern [FORBIDDEN] [SUSPENDED] [NOEXPIRE]
  Opis: Prikaz forbidden, suspended i noexpire kanala.

  Servadmin Getpass
  Sintaksa: /msg ChanServ GETPASS kanal
  Opis: Prikaz lozinke kanala.

  Servadmin Forbid
  Sintaksa: /msg ChanServ FORBID kanal
  Opis: Zabrana korišćenja kanala. Kanal je jedino moguće povratiti komandom "/msg ChanServ DROP kanal".

  Servadmin Suspend
  Sintaksa: /msg ChanServ SUSPEND kanal
  Opis: Suspenzija kanala.

  Servadmin Unsuspend
  Sintaksa: /msg ChanServ UNSUSPEND kanal
  Opis: Prestanak suspenzije kanala.

  Servadmin Status
  Sintaksa: /msg ChanServ STATUS kanal nick
  Opis: Prikaz statusa korisnika na kanalu.


  Adresa je moja tamo, gde se vrti LOVA samo!
   
  Forum » IRC » IRC Komande » ChanServ
  • Page 1 of 1
  • 1
  Search: