NickServ - Forum
Tuesday, 2016-12-06, 6:56 PM
Main Sign Up RSS
Welcome, Gost
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
Page 1 of 11
Forum » IRC » IRC Komande » NickServ
NickServ
NightmareDatum: Monday, 2010-03-22, 4:53 PM | Poruka # 1
General
Group: Administratori
Poruke: 22
Nagrade: 0
Reputacija: 32767
Status: Offline
Nickserv komande

Registracija
Sintaksa: /msg NickServ REGISTER lozinka email
Opis: Registracijom nick postaje vaše vlasništvo i onemogućava se neautorizovano korišćenje.
Primer: /msg NickServ REGISTER sifra123 pera@hotmail.com

Grupisanje
Sintaksa: /msg NickServ GROUP ciljni-nick lozinka
Opis: Vaš trenutni nick se pridružuje grupi ciljnog-nicka. Trenutni nick preuzeće statuse, vhost i podešavanja od ciljnog-nicka u grupi.
Primer: /msg NickServ GROUP Pera sifra123 (Trenutni nick pridružujete nicku 'Pera')

Identifikacija
Sintaksa: /msg NickServ IDENTIFY lozinka
Opis: Identifikujete se kao vlasnik nicka.

Logout
Sintaksa: /msg NickServ LOGOUT
Opis: Suprotno od identifikacije, više niste prepoznati kao vlasnik nicka.

Drop
Sintaksa: /msg NickServ DROP
Opis: Poništavanje registracije trenutnog nicka.

Access
Sintaksa: /msg NickServ ACCESS ADD maska
ACCESS DEL maska
ACCESS LIST
Opis: Izmena nick access liste. NickServ omogućava korišćenja nicka svim adresama koje sa nalaze na listi.
Primer: /msg NickServ ACCESS ADD *@*.sbb.rs (omogućeno korišćenje nicka svim korisnicima SBB provajdera)
Primer: /msg NickServ ACCESS DEL *@*.sbb.rs (brisanje maske)

Set Display
Sintaksa: /msg NickServ SET DISPLAY nick-iz-grupe
Opis: Postavljate nick koji će servisi koristiti za prikaz. Nick mora biti član grupe.

Set Password
Sintaksa: /msg NickServ SET PASSWORD nova-lozinka
Opis: Postavljate novu lozinku za identifikaciju.

Set Language
Sintaksa: /msg NickServ LANGUAGE broj
Opis: Postavljate jezik kojim će vam servisi slati poruke.

Set URL
Sintaksa: /msg NickServ SET URL url
Opis: Postavljate URL adresu
Primer: /msg NickServ URL http://www.medjed.org

Set Email
Sintaksa: /msg NickServ SET EMAIL email
Opis: Postavljate novu email adresu.
Primer: /msg NickServ SET EMAIL pera@hotmail.com

Set ICQ
Sintaksa: /msg NickServ SET ICQ broj
Opis: Postavljate ICQ broj.

Set Greet
Sintaksa: /msg NickServ SET GREET poruka
Opis: Prikazuje pozdravnu poruku pri ulasku na kanal. Morate imate odgovarajući access na tom kanalu.
Primer: /msg NickServ GREET Pozdrav svima!
Primer: /msg NickServ GREET (ako iza GREET nema teksta poruke, prikaz se iksljučuje)

Set Kill
Sintaksa: /msg NickServ SET KILL ON
Opis: Svako ko pokuša da uzme vaš nick, ima 60 sekundi za identifikaciju. Ukoliko ne dođe do identifikovanja NickServ automatski dodeljuje drugi nick.

Sintaksa: /msg NickServ SET KILL QUICK
Opis: Umesto 60, korisnik ima 20 sekundi za identifikaciju pre nego mu NickServ promeni nick.

Sintaksa: /msg NickServ SET KILL IMMED
Opis: Nick će biti promenjen automatski, bez obaveštenja i vremena za identifikaciju.

Sintaksa: /msg NickServ SET KILL OFF
Opis: Isključujenje kill opcije.

Set Secure
Sintaksa: /msg NickServ SET SECURE {ON | OFF}
Opis: Kada je opcija secure uključena, identifikacija je moguća samo unošenjem lozinke. Adrese na nick access listi će biti ignorisane.

Set Private
Sintaksa: /msg NickServ SET PRIVATE {ON | OFF}
Opis: Kada je opcija private uključena, vaš nick se neće prikazivatu na NickServ LIST izveštaju.

Set Hide
Sintaksa: /msg NickServ SET HIDE {EMAIL | USERMASK | QUIT} {ON | OFF}
Opis: Sakrivanje informacija koje se dobijaju komandom '/msg NickServ INFO nick'
Primer: /msg NickServ SET HIDE QUIT ON (sakrivanje Quit razloga)
Primer: /msg NickServ SET HIDE USERMASK ON (sakrivanje maske)
Primer: /msg NickServ SET HIDE EMAIL ON (sakrivanje email adrese)
Primer: /msg NickServ SET HIDE EMAIL OFF (prikaz email adrese)

Set MSG
Sintaksa: /msg NickServ SET MSG {ON | OFF}
Opis: Izbor kako vam NickServ, ChanServ, BotServ šalju poruke. Podrazumevane način je preko NOTICE-a.
Primer: /msg NickServ SET MSG ON (obaveštenja se šalju kao MSG)
Primer: /msg NickServ SET MSG OFF (obaveštenja se šalju kao NOTICE)

Recover
Sintaksa: /msg NickServ RECOVER nick lozinka
Opis: Omogućava da povratite nick ukoliko ga koristi drugi korisnik.

Release
Sintaksa: /msg NickServ RELEASE nick lozinka
Opis: Ukoliko NickServ "drži" vaš nick zbog uključene auto-kill opcije, ovom komandom se oslobađa.

Ghost
Sintaksa: /msg NickServ GHOST nick lozinka
Opis: Ukoliko dođe do prekida veze sa serverom, vaš nick još uvek ostaje prijavljen određeno vreme. Ovom komandom ubijate GHOST sesiju.

Info
Sintaksa: /msg NickServ INFO nick [ALL]
Opis: Prikaz informacija o nekom nicku,
Primer: /msg NickServ INFO Pera

List
Sintaksa: /msg NickServ LIST patern
Opis: Prikazuje sve nickove za zadati patern.
Primer: /msg NickServ *!*@*.sbb.rs (prikazuje sve nickove koje su registrovali korisnici SBB provajdera)
Primer: /msg NickServ *Bot*!*@*.* (prikazuje sve nickove koji sadrže reč "Bot")

Alist
Sintaksa: /msg NickServ ALIST [level]
Opis: Prikazuje kanale na kojima imate status.
Primer: /msg NickServ ALIST (Prikazuje sve kanale)
Primer: /msg NickServ ALIST AOP (Prikazuje kanale gde imate status AOP ili veći)
Primer: /msg NickServ ALIST 10 (Prikazuje kanale gde imate status 10 ili veći)

Glist
Sintaksa: /msg NickServ GLIST
Opis: Prikazuje sve nickove u vašoj grupi.

Status
Sintaksa: /msg NickServ STATUS nick
Opis: Prikazuje da li je korisnik sa zadatim nickom identifikovan kao njegov vlasnik.
Primer: /msg NickServ STATUS Pera
Format izveštaja: nick status-kod
Pera 0 - Ne postoji takav korisnik online ili nick nije registrovan
Pera 1 - Korisnik se nije identifikovao kao vlasnik nicka.
Pera 2 - Korisnik je identifikovan preko nick access liste.
Pera 3 - Korisnik je identifikovan preko lozinke.

Sendpass
Sintaksa: /msg NickServ SENDPASS nick
Opis: Šalje lozinku na email adresu zadatu u nick recordu. Radi samo ako je isključena enkripcija lozinki.

Servadmin Pomoć

Servadmin Getpass
Sintaksa: /msg NickServ GETPASS nick
Opis: Prikazuje lozinku nicka.

Servadmin Forbid
Sintaksa: /msg NickServ FORBID nick [razlog]
Opis: Zabranjuje se korišćenje nicka. Razlog zabrane nije obavezan.

Servadmin Logout
Sintaksa: /msg NickServ LOGOUT nick [REVALIDATE]
Opis: Korisnik prestaje da bude identifikovan kao vlasnik nicka. Ukoliko se zada REVALIDATE servisi će od korisnika zahtevati ponovnu identifikaciju.

Servadmin Drop
Sintaksa: /msg NickServ DROP nick
Opis: Poništavanje registracije nicka.

Servadmin Set
Sintaksa: /msg NickServ SET nick opcija parametri
Opis: Izmena SET opcija za zadati nick.

Servadmin Set NoExpire
Sintaksa: /msg NickServ SET nick NOEXPIRE {ON | OFF}
Opis: Sprečava se isticanje registracije nicka.

Servadmin List
Sintaksa: /msg NickServ LIST patern [FORBIDDEN] [NOEXPIRE]
Opis: Prikazuje listu nickova za zadati patern
Primer: /msg NickServ LIST * NOEXPIRE (prikazuje nickove sa uključenom NoExpire opcijom)
Primer: /msg NickServ LIST *!medjed@MED-23JR4Y.*

Servadmin Alist
Sintaksa: /msg NickServ ALIST nick level
Opis: Prikazuje access statuse na kanalima za zadati nick.

Servadmin Glist
Sintaksa: /msg NickServ GLIST nick
Opis: Prikazuje listu grupisanih nickova.


Adresa je moja tamo, gde se vrti LOVA samo!
 
Forum » IRC » IRC Komande » NickServ
Page 1 of 11
Search: