Tuesday, 2018-05-22, 8:43 AM

BandaTeam

Our poll
Glasanje
1. Perfektan
2. Dobar
3. Grozan
4. Nije los
5. Los
Ukupno Odgovora: 27
Statistics
Site menu
Log In
Chat Box
200
Help
Search
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • [ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
  Forum » IRC » IRC Komande » NickServ
  NickServ
  NightmareDatum: Monday, 2010-03-22, 4:53 PM | Poruka # 1
  General
  Group: Administratori
  Poruke: 22
  Nagrade: 0
  Reputacija: 32767
  Status: Offline
  Nickserv komande

  Registracija
  Sintaksa: /msg NickServ REGISTER lozinka email
  Opis: Registracijom nick postaje vaše vlasništvo i onemogućava se neautorizovano korišćenje.
  Primer: /msg NickServ REGISTER sifra123 pera@hotmail.com

  Grupisanje
  Sintaksa: /msg NickServ GROUP ciljni-nick lozinka
  Opis: Vaš trenutni nick se pridružuje grupi ciljnog-nicka. Trenutni nick preuzeće statuse, vhost i podešavanja od ciljnog-nicka u grupi.
  Primer: /msg NickServ GROUP Pera sifra123 (Trenutni nick pridružujete nicku 'Pera')

  Identifikacija
  Sintaksa: /msg NickServ IDENTIFY lozinka
  Opis: Identifikujete se kao vlasnik nicka.

  Logout
  Sintaksa: /msg NickServ LOGOUT
  Opis: Suprotno od identifikacije, više niste prepoznati kao vlasnik nicka.

  Drop
  Sintaksa: /msg NickServ DROP
  Opis: Poništavanje registracije trenutnog nicka.

  Access
  Sintaksa: /msg NickServ ACCESS ADD maska
  ACCESS DEL maska
  ACCESS LIST
  Opis: Izmena nick access liste. NickServ omogućava korišćenja nicka svim adresama koje sa nalaze na listi.
  Primer: /msg NickServ ACCESS ADD *@*.sbb.rs (omogućeno korišćenje nicka svim korisnicima SBB provajdera)
  Primer: /msg NickServ ACCESS DEL *@*.sbb.rs (brisanje maske)

  Set Display
  Sintaksa: /msg NickServ SET DISPLAY nick-iz-grupe
  Opis: Postavljate nick koji će servisi koristiti za prikaz. Nick mora biti član grupe.

  Set Password
  Sintaksa: /msg NickServ SET PASSWORD nova-lozinka
  Opis: Postavljate novu lozinku za identifikaciju.

  Set Language
  Sintaksa: /msg NickServ LANGUAGE broj
  Opis: Postavljate jezik kojim će vam servisi slati poruke.

  Set URL
  Sintaksa: /msg NickServ SET URL url
  Opis: Postavljate URL adresu
  Primer: /msg NickServ URL http://www.medjed.org

  Set Email
  Sintaksa: /msg NickServ SET EMAIL email
  Opis: Postavljate novu email adresu.
  Primer: /msg NickServ SET EMAIL pera@hotmail.com

  Set ICQ
  Sintaksa: /msg NickServ SET ICQ broj
  Opis: Postavljate ICQ broj.

  Set Greet
  Sintaksa: /msg NickServ SET GREET poruka
  Opis: Prikazuje pozdravnu poruku pri ulasku na kanal. Morate imate odgovarajući access na tom kanalu.
  Primer: /msg NickServ GREET Pozdrav svima!
  Primer: /msg NickServ GREET (ako iza GREET nema teksta poruke, prikaz se iksljučuje)

  Set Kill
  Sintaksa: /msg NickServ SET KILL ON
  Opis: Svako ko pokuša da uzme vaš nick, ima 60 sekundi za identifikaciju. Ukoliko ne dođe do identifikovanja NickServ automatski dodeljuje drugi nick.

  Sintaksa: /msg NickServ SET KILL QUICK
  Opis: Umesto 60, korisnik ima 20 sekundi za identifikaciju pre nego mu NickServ promeni nick.

  Sintaksa: /msg NickServ SET KILL IMMED
  Opis: Nick će biti promenjen automatski, bez obaveštenja i vremena za identifikaciju.

  Sintaksa: /msg NickServ SET KILL OFF
  Opis: Isključujenje kill opcije.

  Set Secure
  Sintaksa: /msg NickServ SET SECURE {ON | OFF}
  Opis: Kada je opcija secure uključena, identifikacija je moguća samo unošenjem lozinke. Adrese na nick access listi će biti ignorisane.

  Set Private
  Sintaksa: /msg NickServ SET PRIVATE {ON | OFF}
  Opis: Kada je opcija private uključena, vaš nick se neće prikazivatu na NickServ LIST izveštaju.

  Set Hide
  Sintaksa: /msg NickServ SET HIDE {EMAIL | USERMASK | QUIT} {ON | OFF}
  Opis: Sakrivanje informacija koje se dobijaju komandom '/msg NickServ INFO nick'
  Primer: /msg NickServ SET HIDE QUIT ON (sakrivanje Quit razloga)
  Primer: /msg NickServ SET HIDE USERMASK ON (sakrivanje maske)
  Primer: /msg NickServ SET HIDE EMAIL ON (sakrivanje email adrese)
  Primer: /msg NickServ SET HIDE EMAIL OFF (prikaz email adrese)

  Set MSG
  Sintaksa: /msg NickServ SET MSG {ON | OFF}
  Opis: Izbor kako vam NickServ, ChanServ, BotServ šalju poruke. Podrazumevane način je preko NOTICE-a.
  Primer: /msg NickServ SET MSG ON (obaveštenja se šalju kao MSG)
  Primer: /msg NickServ SET MSG OFF (obaveštenja se šalju kao NOTICE)

  Recover
  Sintaksa: /msg NickServ RECOVER nick lozinka
  Opis: Omogućava da povratite nick ukoliko ga koristi drugi korisnik.

  Release
  Sintaksa: /msg NickServ RELEASE nick lozinka
  Opis: Ukoliko NickServ "drži" vaš nick zbog uključene auto-kill opcije, ovom komandom se oslobađa.

  Ghost
  Sintaksa: /msg NickServ GHOST nick lozinka
  Opis: Ukoliko dođe do prekida veze sa serverom, vaš nick još uvek ostaje prijavljen određeno vreme. Ovom komandom ubijate GHOST sesiju.

  Info
  Sintaksa: /msg NickServ INFO nick [ALL]
  Opis: Prikaz informacija o nekom nicku,
  Primer: /msg NickServ INFO Pera

  List
  Sintaksa: /msg NickServ LIST patern
  Opis: Prikazuje sve nickove za zadati patern.
  Primer: /msg NickServ *!*@*.sbb.rs (prikazuje sve nickove koje su registrovali korisnici SBB provajdera)
  Primer: /msg NickServ *Bot*!*@*.* (prikazuje sve nickove koji sadrže reč "Bot")

  Alist
  Sintaksa: /msg NickServ ALIST [level]
  Opis: Prikazuje kanale na kojima imate status.
  Primer: /msg NickServ ALIST (Prikazuje sve kanale)
  Primer: /msg NickServ ALIST AOP (Prikazuje kanale gde imate status AOP ili veći)
  Primer: /msg NickServ ALIST 10 (Prikazuje kanale gde imate status 10 ili veći)

  Glist
  Sintaksa: /msg NickServ GLIST
  Opis: Prikazuje sve nickove u vašoj grupi.

  Status
  Sintaksa: /msg NickServ STATUS nick
  Opis: Prikazuje da li je korisnik sa zadatim nickom identifikovan kao njegov vlasnik.
  Primer: /msg NickServ STATUS Pera
  Format izveštaja: nick status-kod
  Pera 0 - Ne postoji takav korisnik online ili nick nije registrovan
  Pera 1 - Korisnik se nije identifikovao kao vlasnik nicka.
  Pera 2 - Korisnik je identifikovan preko nick access liste.
  Pera 3 - Korisnik je identifikovan preko lozinke.

  Sendpass
  Sintaksa: /msg NickServ SENDPASS nick
  Opis: Šalje lozinku na email adresu zadatu u nick recordu. Radi samo ako je isključena enkripcija lozinki.

  Servadmin Pomoć

  Servadmin Getpass
  Sintaksa: /msg NickServ GETPASS nick
  Opis: Prikazuje lozinku nicka.

  Servadmin Forbid
  Sintaksa: /msg NickServ FORBID nick [razlog]
  Opis: Zabranjuje se korišćenje nicka. Razlog zabrane nije obavezan.

  Servadmin Logout
  Sintaksa: /msg NickServ LOGOUT nick [REVALIDATE]
  Opis: Korisnik prestaje da bude identifikovan kao vlasnik nicka. Ukoliko se zada REVALIDATE servisi će od korisnika zahtevati ponovnu identifikaciju.

  Servadmin Drop
  Sintaksa: /msg NickServ DROP nick
  Opis: Poništavanje registracije nicka.

  Servadmin Set
  Sintaksa: /msg NickServ SET nick opcija parametri
  Opis: Izmena SET opcija za zadati nick.

  Servadmin Set NoExpire
  Sintaksa: /msg NickServ SET nick NOEXPIRE {ON | OFF}
  Opis: Sprečava se isticanje registracije nicka.

  Servadmin List
  Sintaksa: /msg NickServ LIST patern [FORBIDDEN] [NOEXPIRE]
  Opis: Prikazuje listu nickova za zadati patern
  Primer: /msg NickServ LIST * NOEXPIRE (prikazuje nickove sa uključenom NoExpire opcijom)
  Primer: /msg NickServ LIST *!medjed@MED-23JR4Y.*

  Servadmin Alist
  Sintaksa: /msg NickServ ALIST nick level
  Opis: Prikazuje access statuse na kanalima za zadati nick.

  Servadmin Glist
  Sintaksa: /msg NickServ GLIST nick
  Opis: Prikazuje listu grupisanih nickova.


  Adresa je moja tamo, gde se vrti LOVA samo!
   
  Forum » IRC » IRC Komande » NickServ
  • Page 1 of 1
  • 1
  Search: